Header Afbeelding werken bij Topicus

Basisonderwijs

Het zijn veranderlijke tijden. Geschat wordt dat 65% van de beroepen van de toekomst nog niet bestaat. Hoe bereiden we onze kinderen hierop voor? De basis hiervan leggen we vandaag, met innovatief onderwijs. Bij Topicus werk je daar aan mee bij de businessline Basisonderwijs.

Topicus in het basisonderwijs

Bij Topicus werk je daar aan mee bij de businessline Basisonderwijs. Met onze software geven we maximaal inzicht in de ontwikkeling van ieder kind en help jij direct mee aan een rooskleurige en succesvolle toekomst.

ONZE IMPACT

Leerkracht zijn is lastig in deze tijden. De werkdruk is hoog en de klassen zitten vol. Maar je moet ergens beginnen als je een verschil wilt maken. In 2005 begonnen wij daarom met ParnasSys, een cloud-based leerlingvolg- en leerlingadministratiesysteem. Inmiddels gebruikt 85% van de basisscholen in Nederland ons leerlingvolgsysteem. Het resultaat? Meer aandacht en oog voor de ontwikkeling van het jonge kind. Als dat geen impact maken is…

JIJ EN HET TEAM

Als collega binnen de businessline Basisonderwijs ontwikkel je samen met je team producten en diensten voor het basisonderwijs. Deze zijn de ruggengraat van een goed werkende, productieve, en kindvolgende basisschool. Onze businessline bestaat uit vier teams (Ontwikkeling, ServiceDesk, Sales en Marketing) met in totaal zeventig collega’s. 

 

Je komt te werken in een platte organisatiestructuur en werkt in kleine, zelfsturende teams met veel autonomie. We houden van een flexibele en kort-cyclische manier van samenwerken. Dat doen we Agile, maar afhankelijk van het team of product kiest het team zelf de ideale werkwijze. 

 

DE WERKSFEER

Onze werksfeer is informeel, gedreven, innovatief en ambitieus. We leggen de lat hoog voor onszelf en de klantwens staat dan ook centraal. Teams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende competenties en persoonlijkheden, die allemaal dezelfde ambitie nastreven: Het beste softwareplatform binnen het primair onderwijs zijn. Er is een open werkomgeving, waarin iedereen elkaar kan aanspreken en er wordt gestimuleerd om met andere teams samen te werken.

 

Onze teams werken onderling dan ook nauw met elkaar samen en er wordt pro-actief kennis met elkaar gedeeld. Dit komt mede doordat de verschillende aanvullende en ondersteunende modules zoals het Ouderportaal en Leerlijnen naadloos met elkaar integreren. De roadmap van de teams is centraal geborgd, transparant en voor iedereen in te zien. 

 

BEKEND VAN

ParnasSys, het grootste leerlingvolgsysteem van Nederland.


ONZE TOOLS


Front-end:

 • Angular
 • TypeScript
 • HTML/CSS
 • Javascript


Backend:

 • Java
 • Java Wicket
 • Maven
 • SQL
 • Hibernate


Database:

 • PostgreSQL


Testen:

 • Cypress
 • Arquillian
 • Graphene


Ops:

 • Google Cloud
 • WildFly
 • Kubernetes
 • Docker
 • GitHub
 • Jenkins
 • Terraform
 • Graphana


Meer weten? Neem contact op

@
Sander Jansen-Soemanta Recruiter onderwijs 06-41370751Nu bellen