Topicus maakt gebruik van cookies

Werkenbijtopicus.nl gebruikt cookies om jou beter van dienst te zijn. We plaatsen analytische en functionele cookies om jouw websitegedrag op onze website te volgen en te verzamelen zodat we onze website kunnen verbeteren. Met jouw akkoord plaatsen we ook trackingcookies van adverteerders zodat derde partijen advertenties kunnen tonen op basis van jouw interesses. Daarnaast plaatsen we met jouw akkoord profileringscookies om de inhoud van onze website aan te kunnen passen aan de hand van jouw gebruikersprofiel.
Lees meer in onze cookieverklaring

naar topicus.nl
naar topicus.nl

Student Talk met Martijn

Geven aan de rijken in ruil voor minder armoede? Martijn vertelt over zijn afstudeeropdracht bij Topicus.

Vanaf het begin behelsde mijn afstudeeronderzoek twee buzzwords, het universeel basisinkomen en – jawel – blockchain technologie. Omdat aan de motivatie voor het realiseren van een basisinkomen via een smart contract behoorlijk wat fundamentele vraagtekens kleefde, heb ik mijn onderzoeksdomein wat ingeperkt. Doordat mijn interesse voor het universeel basisinkomen was aangewakkerd, is dat mijn onderzoeksonderwerp geworden; een wijdbesproken onderwerp van de wetenschap tot de politiek, van de rijke filantropische ondernemer tot de non-profitonderneming, en nu dus tevens bij Topicus.

Ook al had het niet veel gescheeld of ik had me ook bij het rijtje blockchainexperts gevoegd, dit onderwerp is wellicht een welkome afwisseling op de vele projecten over blockchain binnen Topicus. Daarnaast is het basisinkomen een onderwerp waar – na een eventuele introductie – eigenlijk iedereen wel een mening over heeft, wat het een interessant onderwerp voor discussie maakt.

Wat is zo'n basisinkomen nou eigenlijk precies?
Dit is gelijk al een lastige vraag. Er zijn wel definities beschikbaar, maar er is geen officiële. Degene die ik in mijn onderzoek gebruik, stelt dat het een betaling is in geld, dat periodiek aan ieder individu betaald wordt, zonder vermogenstoets én tegenprestatie. Deze betaling kan gedaan worden door een overheid, dan wel door een andere politieke gemeenschap. Grofweg omvatten de beloofde voordelen van de invoering minder armoede en minder ongelijkheid. Er zijn echter ook genoeg twijfels over de productiviteit van de ontvangers ten gevolge van het uitdelen van zogenoemd gratis geld.

Hoezo blijft het basisinkomen zo lang een punt van discussie?
Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de invoering van een basisinkomen. Men zou graag de voor- en nadelen willen weten, voordat een politieke gemeenschap eraan begint. De gevolgen zijn echter lastig te toetsen, aangezien hiervoor een representatief onderzoek vereist is.

Ten eerste moet zo’n experiment langdurig zijn om de langetermijneffecten te evalueren. Dit blijkt in de praktijk lastig te realiseren, aangezien de investeringen te hoog zijn om langdurig te kunnen bekostigen vanuit onderzoeksbudgetten. Daarnaast kan de politieke steun van zo’n experiment van het ene op het andere ambtstermijn vervallen. Dit is al minstens tweemaal voorgevallen, namelijk in de jaren zeventig in Canada en afgelopen jaar opnieuw.

Ten tweede moet het onderzoek een onderzoekspopulatie bevatten die representatief is voor de gehele bevolking, dus niet enkel de werklozen of armen, en gratis geld geven aan miljonairs is nou eenmaal niet een populair punt op een verkiezingsprogramma. Zo zijn er in Nederland ook experimenten die aspecten bevatten van de basisinkomenfilosofie, maar enkel mensen betrekken met recht op bijstand. Deze heten bijstandsexperimenten en worden gehouden in Groningen, Nijmegen, Utrecht, Tilburg, Deventer en Wageningen.

Waarom dit onderwerp?
Zoals gezegd, hadden we het tijdens mijn kennismakingsgesprek bij de businessline Experience van de divisie Finance voornamelijk over de basisinkomenfilosofie combineren met de blockchaintechnologie. In dat laatste had ik sowieso al interesse en van het basisinkomen had ik vooraf weleens gehoord, maar niet veel meer dan dat. Nota bene dít werd echter wel het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek.

Ondertussen heb ik in gesprekken met collega’s, familie of vrienden vaker de voorstandersrol aangenomen dan de advocaat van de duivel gespeeld. Niet dat ik pertinent een voorstander van het idee ben, maar eerder omdat een gesprek over het basisinkomen al gauw uitloopt op het verdedigen van beoogde voordelen.

Wie ik ben...
Mijn naam is Martijn (26). Ik studeer Financial Engineering & Management aan de Universiteit Twente. Ik woon sinds dit jaar in Utrecht. Waar ik van geniet is modeleren, programmeren en data-analyse. De dag dat Excel stopt met voortbestaan, is een duistere dag voor mij. Qua karakter ben ik vrij secuur, maar wel heel selectief in de toepassing hiervan. Ik vind het heerlijk om eropuit te gaan, ook al is een dag thuis zijn voor mij ook echt geen probleem. Ik heb altijd wel iets te doen.

...en wat ik onderzoek
Ik heb helaas niet de middelen om een experiment te doen met een landelijk basisinkomen in Nederland. Nee, ik toets of specifieke tekortkoming in wetenschappelijke microsimulaties met basisinkomens genegeerd kan worden. Welke tekortkoming precies? Dat een belastings- en uitkeringsstelsel en de samenstelling van huishoudens geen effect op elkaar hebben. Ik toets dus de gevolgen als dit effect wel in acht wordt genomen. Dit toets ik op Italië met behulp van inkomensgegevens van Italiaanse huishoudens en een model van het Italiaanse belasting- en uitkeringsstelsel. Op dit stelsel pas ik een hervorming toe die een basisinkomen behelst. Vervolgens toets ik of een aanpassing in de gezinssamenstelling cruciale gevolgen heeft voor het initiële ontwerp van het basisinkomen. Kortom, genoeg modelleren, programmeren en Excel(leren).

Boeiend?
Wil jij net als Martijn aan de slag bij ons? Bekijk onze stage- en afstudeeropdrachten of neem contact op met campus recruiter Kay-Lee.