Topicus maakt gebruik van cookies

Werkenbijtopicus.nl gebruikt cookies om jou beter van dienst te zijn. We plaatsen analytische en functionele cookies om jouw websitegedrag op onze website te volgen en te verzamelen zodat we onze website kunnen verbeteren. Met jouw akkoord plaatsen we ook trackingcookies van adverteerders zodat derde partijen advertenties kunnen tonen op basis van jouw interesses. Daarnaast plaatsen we met jouw akkoord profileringscookies om de inhoud van onze website aan te kunnen passen aan de hand van jouw gebruikersprofiel.
Lees meer in onze cookieverklaring

naar topicus.nl
naar topicus.nl

Acute zorg? Acuut verbeteren!

7 vragen en antwoorden over de spoedzorg

Er is IT-bedrijf Topicus alles aan gelegen de professionals die werkzaam zijn in de acute zorg te helpen hun werk zo overzichtelijk, zorgvuldig te maken en snel uit te kunnen laten voeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het ontwikkelen van communicatie en plansystemen. Maar er moet nog meer gebeuren om acute zorg acuut te verbeteren. 7 vragen en antwoorden over de acute zorg, oftewel spoedzorg.

  1. Wat is spoedzorg eigenlijk?

Spoedzorg is -wat je waarschijnlijk al vermoedde- medische hulp die direct nodig is. Bijvoorbeeld wanneer je bent gevallen van de fiets en niet meer kunt opstaan. In dergelijke gevallen word je vervolgens geholpen door verpleegkundig ambulancepersoneel. Maar ook diverse soorten artsen en medewerkers op een huisartsenpost behoren tot de spoedzorg. Dat geldt ook voor mensen die werken in de spoedopvang in de psychiatrie.

  1. Hoeveel mensen hebben jaarlijks spoedzorg nodig?

Dat zijn er al gauw 2,5 miljoen en dat aantal groeit. Het aantal spoedzorgverleners groeit niet even hard mee waardoor extra werkdruk ontstaat.

  1. Hoe komt het dat werken in de spoedzorg zoveel werkdruk oplevert?

De belangrijkste reden is vergrijzing. We worden gemiddeld ouder met z’n allen en een grotere groep mensen heeft dus zorg nodig. De zorg wordt daardoor ook steeds complexer waardoor er meer afstemming tussen zorgverleners nodig is.

  1. Hoe kan de spoedzorg efficiënter worden?

We geven je twee voorbeelden waarbij ICT –en daar zijn wij natuurlijk van– een belangrijke rol speelt. De eerste is zorgcoördinatie. Dat is het slimmer gebruik maken van de beschikbare capaciteit in de regio. Dat kan bijvoorbeeld door samenwerken in de triage en door slimme plansoftware in te zetten. De tweede is het verbeteren van de continuïteit van zorg. Daarbij is het belangrijk dat informatie over een patiënt eenvoudig tussen zorgverleners uitgewisseld kan worden. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de ambulancebemanning inzage heeft in de zorgafspraken en het reanimatiebeleid dat een patiënt met zijn huisarts heeft afgesproken.

  1. Waarom is ICT zo belangrijk in spoedzorg?

Goed werkende ICT is van cruciaal belang in de spoedzorg omdat informatie over een patiënt het liefst onmiddellijk bekend is bij de behandelende zorgverlener. Voorbeelden van patiëntinformatie zijn allergieën, medicatiegebruik en de zorgafspraken die de patiënt met zijn huisarts heeft gemaakt. Zo kunnen spoedzorgverleners mensen snel de juiste zorg bieden. Uitwisselen van informatie kan dus letterlijk van levensbelang zijn.

  1. Klinkt logisch, maar dat uitwisselen van informatie gebeurt toch al?

Onvoldoende. Niet alle ICT systemen en digitale bronnen staan namelijk voor elkaar open. En dan hebben we het niet over zaken die met privacy te maken hebben. Uitwisselen is dus minder logisch dan je zou denken.

  1. Wat kunnen we nog meer doen om de acute zorg te verbeteren?

Op zichzelf is er een mooie afspraak gemaakt. Die heet ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’. Kort gezegd wordt hierin bepaald dat de patiënt altijd zo snel mogelijk bij de juiste zorg terecht moet komen. De organisaties in de spoedketen moeten goed met elkaar kunnen samenwerken en daarvoor zijn die eerdergenoemde samenwerkende ICT systemen zo hard nodig. Maar in praktijk werkt niet iedereen even hard mee om deze systemen met elkaar te verbinden. Met het initiatief espoed moet nu vragen we hier aandacht voor om de acute zorg te helpen verbeteren.

Heb je vragen over espoed moet nu en onze visie op spoedzorg? Je kunt ze hier stellen. Bedankt voor je belangstelling!Meer weten?

Neem contact op met

Ruud Kuipéri