Privacy statement - Werkenbijtopicus
naar topicus.nl
naar topicus.nl

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT (WWW.WERKENBIJTOPICUS.NL) 

Dit is het Privacy statement van Topicus B.V., gevestigd aan de Singel 25, 7411 HW te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08136220. 

Topicus houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Hieronder leest u meer over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat uw rechten zijn.

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website www.werkenbijtopicus.nl verwerkt Topicus de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden

Om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoeken, verwerken wij:
 • Indien u onze website bezoekt: uw akkoord of weigering met betrekking tot het plaatsen van advertentie- of tracking cookies. Dit gebeurt door middel van het plaatsen van een functionele cookie. Dit doen wij zodat de website optimaal werkt voor u. Meer hierover leest u in onze cookieverklaring;
 • Wanneer u via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: uw naam, uw e-mailadres, telefoonnummer, en eventuele andere (persoons)gegevens die u met ons deelt, waaronder uiteraard uw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van uw opmerking te kunnen nemen, met u in contact te treden en u van het verloop van de behandeling van uw opmerking op de hoogte te houden.
 • Indien u zich opgeeft voor onze jobalerts: uw naam, e-mailadres en het soort vacature waarvoor u alerts wenst te ontvangen. Dit doen wij om u te informeren over nieuwe vacatures die bij Topicus ontstaan. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via een link in de betreffende mailing.
 • Wanneer u het sollicitatieformulier of open sollicitatieformulier invult: uw roepnaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, waar u Topicus van kent, uw CV en motivatiebrief. Dit doen wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, met u in contact te treden en u van het verloop van de behandeling van uw sollicitatie op de hoogte te houden.
 • Wanneer u het sollicitatieformulier voor studenten (stages of afstudeeropdrachten) invult: uw roepnaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, waar u Topicus van kent, uw CV en motivatiebrief. Dit doen wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, de juiste divisie of recruiter aan uw sollicitatie toe te wijzen, met u in contact te treden en u van het verloop van de behandeling van uw sollicitatie op de hoogte te houden.
 • Indien u zich opgeeft voor een evenement: uw roepnaam, achternaam, e-mailadres, waar u werkt/een opleiding volgt, uw opleidingsniveau en eventuele vragen of opmerkingen die u met ons deelt. Dit doen wij om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen, u van informatie te kunnen voorzien en om met u in contact te treden over uw ervaringen met betrekking tot het evenement of Topicus in het algemeen.

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan uw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:
 • Bij een bezoek aan onze website: de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van uw bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door u gebruikte keywords, het door u gebruikte besturingssysteem, de door u gebruikte browser, specificaties over het door u gebruikte toestel of apparaat, uw IP-adres en, indien door u opgegeven, uw naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen. U bent niet verplicht de hier bedoelde gegevens te verstrekken en kunt dit voorkomen door in de cookiebanner op ‘weigeren’ te klikken.
 • Naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Topicus daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.


Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven via de cookiebanner, worden bij een bezoek aan onze website door middel van cookies:
 • Gegevens verwerkt m.b.t. de pagina’s die u hebt bezocht, om zo een profiel op te bouwen aan de hand van uw online surfgedrag. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de advertenties van Topicus zoveel mogelijk afstemmen op uw profiel;
 • Gegevens verwerkt die wij ophalen bij derden, waaronder bij social media bedrijven. Met behulp van deze gegevens kunnen wij, door profilering, u de voor u relevante content laten zien op onze website.
 • Gegevens verwerkt door de in onze cookieverklaring genoemde derde partijen. Voor deze verwerkingen gelden de privacyverklaringen van die betreffende partijen.

Meer over de gegevensverwerking door middel van cookies kunt u lezen in onze cookieverklaring.

Cookies

Wij gebruiken de in onze cookieverklaring genoemde cookies voor de daarin vermelde doeleinden.

Hier kunt u zelf uw cookie-instelling (akkoord voor alle cookies of analytische en tracking cookies weigeren) bepalen en te allen tijde aanpassen. Het uitschakelen van (bepaalde) cookies, kan er wel toe leiden dat onze website niet meer optimaal werkt.

Let op: Wanneer u uw toestemming ten aanzien van het plaatsen van bepaalde cookies intrekt, dan heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van uw gegevens, toen die toestemming er nog wel was.

Cookies voor de integratie van social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like” “tweet”, "share") op de sociale netwerken van LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst, zodat deze partijen u kunnen herkennen op hun eigen pagina’s. Daarbij verzamelen zij gegevens over de pagina die u deelt. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de betreffende privacyverklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken:


Derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van de hierboven genoemde doelen, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Topicus ingeschakelde hostingpartijen, data-analysebedrijven en met een recruitment software partij.

De door Topicus ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Uw gegevens zijn opgeslagen op een server in Nederland.

Bewaartermijn

Topicus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dat zal in ieder geval binnen een aantal maanden zijn nadat uw verzoek is afgehandeld.

Voor sollicitatieformulieren hanteren wij een bewaartermijn van 4 weken, te rekenen vanaf het moment dat de vacature is vervuld. Indien een sollicitant op deze website, voor het versturen van de sollicitatie, akkoord gaat met het bewaren van de gegevens voor een jaar, zal dit van toepassing zijn. Na een jaar tijd, zal Topicus een bericht sturen voor eventuele verlenging of verwijdering van de gegevens.

Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven of jobalerts zullen uw gegevens voor dat doel worden bewaard tot het moment dat u zich hebt afgemeld.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Voor de bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus te waarborgen.

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Ook heeft u, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kunt bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op uw specifieke situatie ziet.

U kunt uw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus, via onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Topicus B.V.
Singel 25
7411 HW Deventer
Telefoon: +31 570 662 662

Vragen, klachten en wijziging van dit statement
Indien u nog vragen mocht hebben over dit privacy statement, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

U heeft het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Topicus. Deze klacht kunt u indienen bij Topicus zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement kan door ons gewijzigd worden. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 25 oktober 2019.

Locaties

Hoofdkantoor

Singel 25
Deventer

Finance

Keizerstraat 43
Deventer

Onderwijs

Singel 9
Deventer

Zorg

Leeuwenbrug 1-51
Deventer

Finance

Kampenringweg 45B
Gouda

Finance

Zuiderzeelaan 23
Zwolle

Topicus Zorg - Dodewaard

De Vlasman 14
Dodewaard