Werken bij Topicus | Privacy Statement | Veiligheid - Werkenbijtopicus

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT (WWW.WERKENBIJTOPICUS.NL) 

Dit is het Privacy statement van Topicus B.V., gevestigd aan de Singel 25, 7411 HW te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74338269. 

Topicus houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Hieronder leest u meer over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat uw rechten zijn.

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website www.werkenbijtopicus.nl verwerkt Topicus de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden

Om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoeken, verwerken wij:
 • Indien je onze website bezoekt: jouw akkoord of weigering met betrekking tot het plaatsen van cookies. Dit gebeurt door middel van het plaatsen van een functioneel cookie. Dit doen wij zodat de website optimaal werkt voor jou. Meer hierover lees je in onze cookieverklaring;
 • Wanneer je via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard jouw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van jouw opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling op de hoogte te houden.
 • Indien jij je opgeeft voor onze jobalerts: jouw naam, e-mailadres en het soort vacature waarvoor je alerts wenst te ontvangen. Dit doen wij om je te informeren over nieuwe vacatures die bij Topicus ontstaan. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven via een link in de betreffende mailing.
 • Wanneer je het sollicitatieformulier of open sollicitatieformulier invult: jouw roepnaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, waar je Topicus van kent, jouw CV en motivatiebrief. Dit doen wij om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van jouw sollicitatie op de hoogte te houden.
 • Wanneer je het sollicitatieformulier voor studenten (stages of afstudeeropdrachten) invult: jouw roepnaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, waar je Topicus van kent, jouw CV en motivatiebrief. Dit doen wij om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, de juiste divisie of recruiter aan jouw sollicitatie toe te wijzen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van jouw sollicitatie op de hoogte te houden.
 • Indien jij je opgeeft voor een evenement: jouw roepnaam, achternaam, e-mailadres, waar je werkt/een opleiding volgt, jouw opleidingsniveau en eventuele vragen of opmerkingen die je met ons deelt. Dit doen wij om jouw aanmelding in behandeling te kunnen nemen, je van informatie te kunnen voorzien en om met je in contact te treden over jouw ervaringen met betrekking tot het evenement of Topicus in het algemeen.
Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan uw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:
 • Bij een bezoek aan onze website: de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van jouw bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jou gebruikte keywords, het door jou gebruikte besturingssysteem, de door jou gebruikte browser, specificaties over het door jou gebruikte toestel of apparaat, jouw IP-adres en, indien door jou opgegeven, jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website en de effectiviteit ervan te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen. Je bent niet verplicht de hier bedoelde gegevens te verstrekken en kunt dit voorkomen door in de cookiebanner uitsluitend de noodzakelijke cookies aan te vinken.
 • Naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Topicus daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.


Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven via de cookiebanner, worden bij een bezoek aan onze website door middel van cookies:
 • Gegevens verwerkt m.b.t. de pagina’s die je hebt bezocht, om zo een profiel op te bouwen aan de hand van jouw online surfgedrag. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de advertenties van Topicus zoveel mogelijk afstemmen op jouw profiel;
 • Gegevens verwerkt die wij ophalen bij derden, waaronder bij social media bedrijven. Met behulp van deze gegevens kunnen wij, door profilering, je de voor jou relevante content laten zien op onze website.
 • Gegevens verwerkt door de in onze cookieverklaring genoemde derde partijen. Voor deze verwerkingen gelden de privacyverklaringen van die betreffende partijen.
Meer over de gegevensverwerking door middel van cookies kunt u lezen in onze cookieverklaring.

Cookies

Wij gebruiken de in onze cookieverklaring genoemde cookies voor de daarin vermelde doeleinden.

Hier kunt u zelf uw cookie-instelling (akkoord voor alle cookies of analytische en tracking cookies weigeren) bepalen en te allen tijde aanpassen. Het uitschakelen van (bepaalde) cookies, kan er wel toe leiden dat onze website niet meer optimaal werkt.

Let op: Wanneer u uw toestemming ten aanzien van het plaatsen van bepaalde cookies intrekt, dan heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van uw gegevens, toen die toestemming er nog wel was.

Cookies voor de integratie van social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like” “tweet”, "share") op de sociale netwerken van LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst, zodat deze partijen je kunnen herkennen op hun eigen pagina’s. Daarbij verzamelen zij gegevens over de pagina die je deelt. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de betreffende privacyverklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken:


Derden

Jouw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van de hierboven genoemde doelen, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Topicus ingeschakelde hostingpartijen, e-mailmarketingpartijen, data-analysebedrijven en met een recruitment software partij.
Deze door Topicus ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Zij mogen de gegevens dus niet voor eigen doeleinden gebruiken.
De door Topicus ingeschakelde partijen kunnen partijen zijn uit de Verenigde Staten. Topicus is ermee bekend dat het Privacy Shield ongeldig is verklaard en dat dit gevolgen heeft voor de doorgifte van persoonsgegevens aan deze partijen. Topicus onderzoekt momenteel hoe zij dit het beste kan ondervangen, bijvoorbeeld door met deze partijen modelclausules af te spreken en daarnaast de gegevens te versleutelen. Als er duidelijkheid is over een definitieve oplossing, zal Topicus je hierover informeren via deze privacyverklaring.

Bewaartermijn

Topicus bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dat zal in ieder geval binnen een aantal maanden zijn nadat jouw verzoek is afgehandeld.
Voor sollicitatieformulieren hanteren wij een bewaartermijn van 4 weken, te rekenen vanaf het moment dat de vacature is vervuld. Indien een sollicitant op deze website, voor het versturen van de sollicitatie, akkoord gaat met het bewaren van de gegevens voor een jaar, zal dit van toepassing zijn. Na een jaar tijd, zal Topicus een bericht sturen voor eventuele verlenging of verwijdering van de gegevens.

Indien jij je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven of jobalerts zullen jouw gegevens voor dat doel worden bewaard tot het moment dat jij je hebt afgemeld.
De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Voor de bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Beveiliging

De beveiliging van jouw persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.
De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus te waarborgen.

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens. Ook heb je, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus te verzoeken jouw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kun je bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op jouw specifieke situatie ziet.
Je kunt jouw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus, via onderstaande contactgegevens. Wij zullen jouw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Topicus B.V.
Singel 25
7411 HW Deventer
Telefoon: +31 570 662 662

Daarnaast kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Topicus via privacy@topicus.nl.

Vragen, klachten en wijziging van dit statement
Indien je nog vragen mocht hebben over dit privacy statement, dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

Je hebt het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Topicus. Deze klacht kun je indienen bij Topicus zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement kan door ons gewijzigd worden. Op onze website vind je altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2021.

Locaties

Hoofdkantoor

Singel 25
Deventer

Finance

Keizerstraat 43
Deventer

Onderwijs

Leeuwenbrug 1 - 51
Deventer

Zorg

Leeuwenbrug 1-51
Deventer

Finance

MediArena 2
Amsterdam

Overheid

M.H. Tromplaan 10-12
Enschede

Finance

Kampenringweg 45B
Gouda

Zorg

Helperpark 270-298
Groningen

Zorg

Doezastraat 2A
Leiden

Onderwijs

Stationsplein 103
's-Hertogenbosch

Onderwijs

Da Costakade 45
Utrecht

Zorg

Costerweg 1K
Wageningen

Finance

Zuiderzeelaan 23
Zwolle

Topicus Zorg - Dodewaard

De Vlasman 14
Dodewaard