Topicus & Zorg

Optimale zorg voor iedereen. Help jij mee de zorg te verbinden door bruggen te bouwen tussen patiënten, zorgverleners en de financiers van de zorg? Zo betrekken we de patiënt bij de zorg, verbinden we zorgverleners met elkaar en creëren we transparantie in de financiering van de zorg.

Platformen & technieken

Optimale zorg, dat is ons streven. Dat betekent goede, toegankelijke maar ook betaalbare zorg. Voor patiënten. Maar ook voor zorgverleners en mantelzorgers. Het delen van informatie is hiervoor cruciaal.

Met behulp van tech-platformen willen wij partijen slimmer laten samenwerken, om zo de zorg te optimaliseren. Door mee te werken aan verschillende toepassingen en apps op ons platform draag jij hier dagelijks aan bij. VIPLive is een goed voorbeeld. Daar wordt gewerkt met C#, ASP.NET Core en Angular. In talen als Java, Kotlin, Typescript, Scala en Swift kun je bovendien verschillende verbindingen met modules en apps bouwen.

VIPLive is een platform waarin huisartsen, ketenpartners en andere betrokkenen kunnen samenwerken. De huisarts ziet wie er betrokken is, welke zorg wordt geleverd, welke zorg gedeclareerd mag worden en wat de kwaliteit van de geleverde zorg is. In de patiënten-omgeving kan de patiënt zijn eigen zorgplan inzien. Naast VIPLive kun je bij ons werken aan Lab Online, een online platform waarin labuitslagen snel inzichtelijk zijn, artsen kunnen overleggen en diagnoses direct door kunnen sturen. En ook de screeningsoftware en het Kinddossier+ zijn mooie voorbeelden van oplossingen die tot betere zorg leiden. Voor deze oplossingen zetten wij natuurlijk de nieuwste technieken in, waaronder Kubernetes en AngularJS.


Help jij mee?

Marc vertelt over werken voor de zorg

Zorg platformen